“Jeg elsker at fortælle de unge historier fra mit liv ”

Teoretisk og metodisk grundlag

Psykoterapien er baseret på narrative og systemiske metoder. Sigtet er gennem samtaler at hjælpe den unge til at kunne håndtere de psykiske og sociale udfordringer, som de er plaget af. Alt afhængigt af den unges livssituation og problemstillinger vil andre metoder også blive inddraget, hvis det vurderes relevant og nødvendigt (f.eks. mentalisering og kognitive terapiformer). Der arbejdes løbende med dokumentation i form af skriftlige resumeer af samtalerne. 

Faglig kvalitet, udvikling og effekt:
Det tætte samarbejde mellem psykologen og personalet gør, at den faglige kvalitet højnes, ligesom effekten af behandlingsindsatsen hele tiden kan optimeres gennem en fælles faglig dialog. Udover at personalet løbende inddrages i psykoterapien, er der en tæt dialog mellem personalet og psykologen. Den finder både sted i hverdagen gennem løbende faglig sparring og i den fælles supervision, som varetages af psykologen. Her betyder det fælles kendskab til de unge, at personalet og psykologen sammen kan udvikle nye perspektiver og tiltag, der hjælper de unge bedst muligt. Det er vigtigt, idet det er komplekse psykosociale problemstillinger, som kræver, at behandlingsindsatsen hele tiden udvikles og justeres.