“Skotteruphus møder den unge, hvor den unge er i sit liv. ”

Betydningen for de unge

Flere af de unge på Skotteruphus har blandede erfaringer med hjælp fra professionelle, herunder psykologer. Det er ofte en stor udfordring for dem at få tillid til nye mennesker, ligesom de kan være i tvivl, om de kan regne med, at psykologen ikke forsvinder hurtigt igen, da flere af dem har oplevet mange skiftende psykologer. Netop konstellationen med en ”huspsykolog” giver gunstige betingelser for psykoterapien:

  • Dels vil den nye unge ofte have hørt om psykologen fra de andre unge, hvorved der allerede på forhånd er skabt tryghed. Dette gør, at den unge hurtigere kan profitere af det psykoterapeutiske forløb.
  • Dels er de unge vant til at komme i huset, hvilket er af stor betydning for de unge, der f.eks. er plaget af angst, paranoia eller social fobi. Dette betyder bl.a., at der er et meget stort fremmøde til samtalerne. Det er en sjældenhed, at de unge ikke dukker op.
  • Dels ved unge, at der er etableret et solidt samarbejde mellem psykologen og Skotteruphus, så de ikke behøver at frygte, at psykologen ”forsvinder”. Det gør, at de (måske for første gang) tør investere og tage hul på de traumatiske erfaringer eller voldsomme problemer, som de bakser med.