“Det er skønt at høre de unge fortælle om livet på Skotteruphus. ”

Beskrivelse af det psykoterapeutiske behandlingstilbud på Skotteruphus

Udformning

Samtaler med de unge foregår på Skotteruphus. Personalet inddrages løbende i det psykoterapeutiske forløb, så der sikres en tæt integration mellem psykoterapien og det socialpædagogiske arbejde. Endvidere er der mulighed for, at de unges forældre eller søskende inddrages. Der vægtes en tæt faglig dialog mellem personalet og psykologen. Det sker både i form af fælles supervision for hele personalegruppen og løbende individuel sparring mellem psykologen og personalet omkring konkrete udfordringer i arbejdet med en ung.

Integration af psykoterapien og det socialpædagogiske arbejde (miljøterapi)

Placeringen af samtalerne i eget regi skaber mulighed for et unikt samarbejde mellem den unge, personalet og psykologen. Det giver en fokuseret indsats, der både højner kvaliteten af det psykoterapeutiske forløb og styrker det socialpædagogiske arbejde i hverdagen. For den unge giver det tætte samarbejde endvidere en stor tryghed, at alle mødes løbende. Mange af de unge bliver let ramt af forvirring og håbløshed, og derfor er det netop her afgørende, at personalet og psykologen arbejder tæt sammen og i samme retning.

Personalets deltagelse i samtalerne kan både være planlagt på forhånd, eller det kan opstå spontant i samtalen med den unge. Idet samtalerne foregår på Skotteruphus, er det altid muligt at hente en fra personalet. Det sker faktisk ganske ofte. Eksempelvis kan psykologen og den unge have udarbejdet nye problemløsningsstrategier, som det kan være vigtigt, at det øvrige personale kender med henblik på at støtte den unge bedst muligt. Eller det kan være, at den unge har fortalt om traumatiske hændelser i sit liv, som personalet med fordel kan blive informeret om, så de bedre kan forstå den unges handlemåder. Det er tit uoverskueligt for de unge at gå videre med det på egen hånd, og derfor er det afgørende, at psykologen løbende inddrager personalet.

Udvidet kendskab til de unge og deres dagligdag

Den er af stor betydning for det psykoterapeutiske forløb, at psykologen har mulighed for at møde de unge i deres daglige omgivelser. Når man ser den unge i køkkenet med andre unge, på vej i praktik eller bliver inviteret på besøg i deres bolig, giver det et øget kendskab til de unge og de udfordringer, som de kæmper med. Det hjælper til at finde ud af, hvad det kan være vigtigt at fokusere på i terapien, så den unge kan få hjælp til at komme videre i det, som de står i nu.