“Skotteruphus støtter den unge på vej mod et bedre liv. ”

Socialkonsulenternes arbejde

Som socialkonsulent har man daglig kontakt med de unge og hjælper dem med at strukturere hverdagen. I starten vil en stor del af tiden med de unge blive brugt på relationsarbejde, da samarbejdet mellem socialkonsulenten og den unge bygger på en tillidsfuld relation. Den unge skal have plads, tid og mulighed for at vise, hvem han/hun er, hvilke interesseområder den unge har, hvilke ønsker den unge har for hverdagen og for livet.

Det er socialkonsulenten, som står for at hjælpe den unge med rengøring, oprydning, indkøb, etablering af skole eller praktik, vækning, kontakt til psykiater, psykolog, læge, kommunen og lignende. Det er også socialkonsulenten, som følger den unge tæt i hverdagen og videreformidler til resten af personalegruppen, hvis de skal være ekstra opmærksomme på specifikke ting omkring den unge. Det er ligeledes socialkonsulenten, som har kontakten til familien, hvis den unge ønsker det. I samme moment er det også socialkonsulenter, som tager med på besøg hos familien, hvis det er svært for den unge at gøre det alene.

Socialkonsulenten skal ses som en støtte, hjælper og vejleder for den unge.Under hele behandlingsforløbet, som omfatter individuelle samtaler og familiesamtaler, vil Skotteruphus’ psykolog være med. Der vil også være en socialkonsulent fra personalegruppen tilknyttet i det omfang, som den unge har behov herfor.