“Her skal du ikke passe ind i en kasse ”

Familiesamtaler

Skotteruphus aftaler med den enkelte unge, om vi løbende skal orientere den unges forældre eller andre nære relationer om hverdagen på Skotteruphus. På den måde kan vi fritage den unge fra forældrenes pres og bekymringer, så den unge får et frirum, når vi i stedet håndterer kontakten til forældrene.

Den unge og familien eller andre nære relationer vil også blive tilbudt familiesamtaler hver 3. måned, hvor socialkonsulenten også vil være med. Det foregår enten på DISPUK ved Allan Holmgren eller i vores egne rammer ved Thilde Westmark.