“Går du ud i regnen, så går vi med dig ”

Samarbejdsaftaler / kontrakter

Der vil inden indflytning sendes en kontrakt til henvisende kommunen med den indgåede aftale som er underskrevet af begge parter.

Efter indflytning vil vi indkalde til det første statusmøde med henvisende kommune indenfor tre måneder. I løbet af de første seks måneder vil vi udarbejde en funktionsudredning, som vil indgå i mødet. Efterfølgende vil statusmøderne med kommunen være hvert halve år. Inden hvert statusmøde vil vi fremsende kommunen en statusrapport, som beskriver den unges hverdag, udfordringer og udvikling.