“Fleksibelt behandlings forløb. ”

Visitation

De unge visiteres fra kommuner over hele landet. Forud for en visitation skal der sendes akter til Skotteruphus; alle relevante papirer på den unge og et betalingstilsagn. Til visitationsmøder vil den unge, forældre eller andre nære relationer samt en sagsbehandler fra den unges henvisende kommune være repræsenteret. Fra Skotteruphus vil direktøren, forstanderen/souschefen samt en socialkonsulent være til stede. Til visitationsmøderne præsenteres Skotteruphus, og den aktuelle lejlighed vises frem for den unge. Den unge skal ikke svare ja og nej til tilbuddet samme dag, men efter en uge give svar via et postkort, så det er den unge, som vælger Skotteruphus til. Såfremt den unge vælger at indlede et samarbejde med Skotteruphus, underskrives der en kontrakt mellem Skotteruphus og den henvisende kommune. Det er vigtigt for Skotteruphus at pointere, at det ikke er de unges diagnoser, som bestemmer, hvilke pakker og delydelser der skal indgå i deres tilbud. Det er derimod meget individuelt, hvilke pakker og delydelser, vi i samarbejde med den henvisende kommune, beslutter er mest hensigtsmæssige i behandlingen af den unge.

Visitationsprocessen:

  • Henvendelse fra kommunen til forstander Christian Jensen eller Direktør John Heegaard.
  • Møde på Skotteruphus hvor kommunen, den unge, forældre eller andre nære relationer deltager
  • Den unge giver svar til Skotteruphus ved at sende et postkort
  • Nyt besøg, hvor indkøring og indflytning planlægges
  • Indkøringsperiode med besøg i Spisehuset eller Mindevej og socialkonsulenttid
  • Indflytning
  • Funktionsudredninger og pædagogiske handleplaner