“Jeg er ved hjælp fra Skotteruphus på vej ud af mit eget fængsel”

Målgruppe

Skotteruphus’ målgruppe er unge af begge køn med psykosociale problemstillinger. Du skal være i alderen 18-30 år i indskrivningsperioden / ved visitationen. Det være sig unge indenfor spektret af Skizofreni, Borderline, ADHD, Depression og andre psykosociale problemstillinger. Du kan for eksempel kæmpe med ensomhed, tristhed, psykotiske tanker, angst og selvskadende adfærd blandt andet. Du kan have behov for hjælp til alt. Her forstås boligtræning, social træning, erhvervstræning, jobprøvningsforløb, struktur i hverdagen, varetagelse af daglige ting; såsom personlig hygiejne, indkøb, opvask og rengøring. Derudover administrering af medicin og hjælp til selv at kunne varetage dette på sigt. Desuden pædagogiske og psykologiske redskaber, således at du kan håndtere dit liv med din sygdom i større eller mindre grad.

 

Udenfor målgruppen

Vi kan ikke rumme hvis du er kørestolsbrugere, da vi ikke har de nødvendige fysiske rammer og muligheder. Vi kan heller ikke rumme hvis du, som i visitationen, er kriminel eller alkohol- og stofafhængig af den årsag, at det ikke er problematikker, som vi kan håndtere ved siden af du er psykisk syg. Vi har på nuværende tidspunkt tidligere misbrugere, men det er unge, som også har en psykiatrisk diagnose. Målet for dig er, at du gennem et intensivt behandlingsforløb får mulighed for at selvstændiggøre dig i forhold til din fremtid.