Behandlingstilbud

Udover tilbuddet om psykoterapi hos Skotteruphus’ tilknyttede psykologer, kan de unge også deltage i psykoterapeutiske behandlingstilbud uden for Skotteruphus. Dette kan være tilbud, de henvises til gennem psykiater og kan supplere eller erstatte det gældende tilbud på Skotteruphus, afhængigt af, hvad der er meningsgivende for den enkelte unge.

Mange af de unge er desuden tilknyttet en psykiater, der står for psykiatrisk udredning og ordination af medicin til den unge.

Skotteruphus tilbyder et omfattende og fleksibelt behandlingsforløb for unge med psykosociale problemstillinger, såsom angst og depression. Målet er at stabilisere og selvstændiggøre de unge i forhold til eget liv og fremtid – både hvad angår undgåelse af indlæggelser, at bo selvstændigt, beskæftigelse og have et holdbart socialt netværk. Vi tilrettelægger et helstøbt behandlingsforløb i samarbejde med kommunerne og finder ud af, hvad der er behov for, for hver enkelt ung.​

Beskrivelse af det psykoterapeutiske behandlingstilbud på Skotteruphus

Udformning

Samtaler med de unge foregår på Skotteruphus og kan foregå på psykologens kontor, som gåture eller i nogle tilfælde som samtaler hjemme hos den unge. Fleksibiliteten skaber mulighed for at starte terapi med unge, der kan have svært ved den klassiske form for samtaleterapi i uvante og utrygge omgivelser. Personalet inddrages løbende i det psykoterapeutiske forløb, så der sikres en tæt integration mellem psykoterapien og det socialpædagogiske arbejde. Endvidere er der mulighed for, at de unges forældre eller søskende inddrages. Der vægtes en tæt faglig dialog mellem personalet og psykologen. Det sker både i form af fælles supervision for hele personalegruppen og løbende individuel sparring mellem psykologen og personalet omkring konkrete udfordringer i arbejdet med en ung.

Integration af psykoterapien og det socialpædagogiske arbejde (miljøterapi)

Placeringen af samtalerne i eget regi skaber mulighed for et unikt samarbejde mellem den unge, personalet og psykologen. Det giver en fokuseret indsats, der både højner kvaliteten af det psykoterapeutiske forløb og styrker det socialpædagogiske arbejde i hverdagen. For den unge kan det tætte samarbejde endvidere give en stor tryghed i at alle mødes løbende. Mange af de unge bliver let ramt af manglende overskud og håbløshed, og derfor er det netop her afgørende, at personalet og psykologen arbejder tæt sammen i samme retning.

​Personalets deltagelse i samtalerne kan både være planlagt på forhånd, eller det kan opstå spontant i samtalen med den unge. Idet samtalerne foregår på Skotteruphus, er det altid muligt at hente en fra personalet. Eksempelvis kan psykologen og den unge have udarbejdet nye problemløsningsstrategier, som det kan være vigtigt, at det øvrige personale kender med henblik på at støtte den unge bedst muligt. Eller det kan være, at den unge har fortalt om traumatiske hændelser i sit liv, som personalet med fordel kan blive informeret om, så de bedre kan forstå den unges handlemåder. Det er tit uoverskueligt for de unge at gå videre med det på egen hånd, og derfor er det afgørende, at psykologen løbende inddrager personalet, hvad enten det er i selve terapien eller på efterfølgende team- og personalemøder med samtykke fra den unge.

Betydningen for de unge

Flere af de unge på Skotteruphus har blandede erfaringer med hjælp fra professionelle, herunder psykologer. Det er ofte en stor udfordring for dem at få tillid til nye mennesker, ligesom de kan være i tvivl, om de kan regne med, at psykologen ikke forsvinder hurtigt igen, da flere af dem har oplevet mange skiftende psykologer. Netop konstellationen med en ”huspsykolog” giver gunstige betingelser for psykoterapien:

  • Dels vil den nye unge ofte have hørt om psykologen fra de andre unge, hvorved der allerede på forhånd er skabt tryghed. Dette gør, at den unge hurtigere kan profitere af det psykoterapeutiske forløb.
  • Dels er de unge vant til at komme i huset, hvilket er af stor betydning for de unge, der f.eks. er plaget af angst, paranoia eller social fobi. Dette betyder bl.a., at der er et meget stort fremmøde til samtalerne. Det er en sjældenhed, at de unge ikke dukker op.

Dels ved de unge, at der er etableret et solidt samarbejde mellem psykologen og Skotteruphus, så de ikke behøver at frygte, at psykologen ”forsvinder”. Det gør, at de (måske for første gang) tør investere og tage hul på de traumatiske erfaringer eller voldsomme problemer, som har ramt dem.

​Teoretisk og metodisk grundlag

Psykoterapien er baseret på narrative og systemiske metoder, hvor den unge ses som ekspert på eget liv og psykologen har en faciliterende rolle. Igennem nysgerrighed og en anerkendende tilgang afdækkes den unges værdier, færdigheder, erfaringer og gode grunde til, at han/hun handler, som han/hun gør.

Målet ved at udvide fortællingerne er at skabe flere handlemuligheder, der kan hjælpe den unge til at kunne håndtere de psykiske og sociale udfordringer, som de er plaget af. Alt afhængigt af den unges livssituation og problemstillinger vil andre metoder også blive inddraget, hvis det vurderes relevant og nødvendigt (f.eks. mentalisering og kognitive terapiformer).

Faglig kvalitet, udvikling og effekt:

Det tætte samarbejde mellem psykologen og personalet gør, at den faglige kvalitet højnes, ligesom effekten af behandlingsindsatsen hele tiden kan optimeres gennem en fælles faglig dialog. Udover at personalet løbende inddrages i psykoterapien, er der en tæt dialog mellem personalet og psykologen. Den finder både sted i hverdagen gennem løbende faglig sparring og i den fælles supervision. Her betyder det fælles kendskab til de unge, at personalet og psykologen sammen kan udvikle nye og forskellige perspektiver og tiltag, der hjælper de unge bedst muligt. Det er vigtigt, idet det er komplekse psykosociale problemstillinger, som kræver, at behandlingsindsatsen hele tiden udvikles og justeres.​

Kontakt​ Skotteruphus

Daglig leder

Christian Jensen

Telefon: 2250 4037

chj@skotteruphus.com

Regnskabsansvarlig

Iben
​Telefon: 4922 5565

ivv@skotteruphus.com

Fonden Skotteruphus

Murergade 4A, 3000 Helsingør

CVR: 37273449

​Telefon: 4922 5565

E-mail: chj@skotteruphus.com