​De unge visiteres fra kommuner over hele landet. Forud for en visitation skal der sendes akter til Skotteruphus; alle relevante papirer på den unge og et betalingstilsagn. Til visitationsmøder vil den unge, forældre eller andre nære relationer samt en sagsbehandler fra den unges henvisende kommune være repræsenteret. Fra Skotteruphus vil direktøren, daglig leder samt en socialkonsulent være til stede. Til visitationsmøderne præsenteres Skotteruphus, og den aktuelle lejlighed vises frem for den unge. Den unge skal ikke svare ja og nej til tilbuddet samme dag, men efter en uge give svar via et postkort, så det er den unge, som vælger Skotteruphus til. Såfremt den unge vælger at indlede et samarbejde med Skotteruphus, underskrives der en kontrakt mellem Skotteruphus og den henvisende kommune. Det er vigtigt for Skotteruphus at pointere, at det ikke er de unges diagnoser, som bestemmer, hvilke pakker og delydelser der skal indgå i deres tilbud. Det er derimod meget individuelt, hvilke pakker og delydelser, vi i samarbejde med den henvisende kommune beslutter, er mest hensigtsmæssige i behandlingen af den unge.

Visitationsprocessen:

  • Henvendelse fra kommunen til daglig leder Christian Jensen eller Direktør John Heegaard.
  • Møde på Skotteruphus hvor kommunen, den unge, forældre eller andre nære relationer deltager
  • Den unge giver svar til Skotteruphus ved at sende et postkort
  • Nyt besøg, hvor indkøring og indflytning planlægges
  • Indkøringsperiode med besøg i Spisehuset og socialkonsulenttid
  • Indflytning
  • Funktionsudredninger og pædagogiske handleplaner​

Bemanding

Når vi vælger af have et tilbud, der er fordelt i Helsingør og Espergærde, så er det på baggrund af tanken og idéen om at kunne behandle de unge på flere niveauer. Nogle unge vil have behovet for at være tæt på personalet og tæt på Spisehuset og dele bolig med en anden ung, mens andre unge vil være half-way, og derfor vil kunne udfordres i at bo lidt længere væk fra Spisehuset og selvstændiggøres endnu mere i en form for udslusning.

Spisehuset er åbent fra kl. 7.00-21.30 i hverdage, på nær onsdage kl. 9.30-11.30 grundet personalemøde.

Lørdag og søndag er der bemandet fra 14-22

Kontakt​ Skotteruphus

Daglig leder

Christian Jensen

Telefon: 2250 4037

chj@skotteruphus.com

Regnskabsansvarlig

Iben
​Telefon: 4922 5565

ivv@skotteruphus.com

Fonden Skotteruphus

Murergade 4A, 3000 Helsingør

CVR: 37273449

​Telefon: 4922 5565

E-mail: chj@skotteruphus.com