Skotteruphus finder vi det vigtigt at tænke familien og det sociale netværk med i behandlingsarbejdet, så alle implicerede parter kan mødes og udveksle synspunkter, således at alle kræfter omkring den unge trækker i samme retning.


Såfremt den unge ønsker det, kan familiemedlemmer også inviteres med i terapisessioner, til statusmøder med kommunen og samarbejdsmøder med Skotteruphus.

Skotteruphus aftaler med den enkelte unge, om vi løbende skal orientere den unges forældre eller andre nære relationer om hverdagen på Skotteruphus. På den måde kan vi eksempelvis fritage den unge fra forældres pres og bekymringer, så den unge får et frirum, når vi i stedet håndterer kontakten til forældrene.

Den unge og familien eller andre nære relationer kan også blive tilbudt familiesamtaler, hvor socialkonsulenten også vil være med. Det foregår enten på DISPUK ved Allan Holmgren eller i vores egne rammer ved Thilde Westmark.

Kontakt​ Skotteruphus

Daglig leder

Christian Jensen

Telefon: 2250 4037

chj@skotteruphus.com

Regnskabsansvarlig

Iben
​Telefon: 4922 5565

ivv@skotteruphus.com

Fonden Skotteruphus

Murergade 4A, 3000 Helsingør

CVR: 37273449

​Telefon: 4922 5565

E-mail: chj@skotteruphus.com