På Skotteruphus arbejder vi ud fra en systemisk og narrativ indfaldsvinkel. Vi opfatter de unge som personer med forskellige færdigheder og evner, der på bedste vis forsøger at håndtere de problemer, som plager dem. Vi tror på, at både problemer, udvikling og identiteter skabes og opretholdes i relationen mellem mennesker gennem den måde vi bliver set, bekræftet eller marginaliseret og defineret på.

Da vi arbejder ud fra en systemisk referenceramme, opfattes alle personer omkring den unge, som snakker om problemstillingen som en del af problemet, således at hele systemet omkring problemet også skal engageres i løsningen. Vi finder det vigtigt, at den unge mødes med anerkendelse, samt at de skridt, som de unge tager i forhold til at håndtere deres liv, bliver bemærket og bevidnet.

På Skotteruphus betragtes de unge som eksperter på deres eget liv, da det er de unge, der bedst kender til de problemer og vanskeligheder, der fylder i deres eget liv, samt hvilke værdier, håb og drømme de har for deres fremtid. Derfor vægtes det højt på Skotteruphus, at den unge inddrages i tilrettelæggelsen af sit ophold på Skotteruphus.

Opholdet og tilknytningen til Skotteruphus tænkes dermed som et åbent samarbejde mellem den unge og personalet med det sigte, at den unge får det bedst mulige grundlag for at udvikle sig på en hensigtsmæssig måde. Ligeledes finder vi det vigtigt at tænke familien og det sociale netværk med i behandlingsarbejdet, så alle implicerede parter kan mødes og udveksle synspunkter, således at alle kræfter omkring den unge trækker i samme retning.

Via en tillidsfuld og tryg relation er det vores opgave at hjælpe den unge med at få overblik, udfordre og støtte den unge, samt planlægge, hvordan den unge bedst muligt hjælpes med at opnå de mål, som er udarbejdet i samarbejde med sagsbehandler.

I opbygningen af den tætte relation er vi udover faglighed også fokuseret på at bringe os selv i spil, være autentiske og personlige. Dette skaber rum for et møde mellem mennesker, som muliggør kreativitet, autenticitet, anerkendelse, resonans og udvikling for begge parter.

Som personale arbejder vi helhedsorienteret og tværprofessionelt omkring den unge. Det vil sige, at vi er opmærksomme på at støtte og arbejde med den unge i alle de kontekster, som han/hun tager del i, samt at skabe et godt samarbejde med de eksterne behandlere, som den unge gør brug af. Som personale forholder vi os åbne for ny viden og værktøjer, der kan hjælpe de unge i deres givne situationer.

Kontakt​ Skotteruphus

Daglig leder

Christian Jensen

Telefon: 2250 4037

chj@skotteruphus.com

Regnskabsansvarlig

Iben
​Telefon: 4922 5565

ivv@skotteruphus.com

Fonden Skotteruphus

Murergade 4A, 3000 Helsingør

CVR: 37273449

​Telefon: 4922 5565

E-mail: chj@skotteruphus.com