“Jeg er ved hjælp fra Skotteruphus på vej ud af mit eget fængsel”

Pædagogisk tilgang

På Skotteruphus arbejder vi ud fra en systemisk og narrativ indfaldsvinkel. Vi opfatter de unge som personer med forskellige færdigheder, evner og styrker, der på bedste vis forsøger at håndtere de problemer, som plager dem. Vi tror på, at både problemer, udvikling og identiteter skabes og opretholdes i relationen mellem mennesker. Vi arbejder ud fra en systemisk referenceramme. Det vil sige, at alle personer omkring den unge, som snakker om problemstillingen, opfattes som en del af problemet, således at hele systemet omkring problemet også skal engageres i løsningen. Vi finder det vigtigt, at den unge mødes med anerkendelse, samt at de skridt, som de unge tager i forhold til at håndtere deres liv, bliver bemærket og bevidnet.

På Skotteruphus betragtes de unge som eksperter på deres eget liv, da det er de unge, der bedst kender til de problemer og vanskeligheder, der fylder i deres eget liv, samt hvilke værdier, håb og drømme de har for deres fremtid. Derfor vægtes det højt på Skotteruphus, at den unge inddrages i tilrettelæggelsen af sit ophold på Skotteruphus. Opholdet og tilknytningen til Skotteruphus tænkes dermed som et åbent samarbejde mellem den unge og personalet med det sigte, at den unge får det bedst mulige grundlag for at udvikle sig på en hensigtsmæssig måde. Ligeledes finder vi det vigtigt at tænke familien og det sociale netværk med i behandlingsarbejdet, så alle implicerede parter kan mødes og udveksler synspunkter, således at alle kræfter omkring den unge trækker i samme retning.

Skotteruphus tilbyder et omfattende og fleksibelt behandlingsforløb for unge med psykosociale problemstillinger. Målet er at stabilisere og selvstændiggøre dem i forhold til eget liv og fremtid – både hvad angår undgåelse af indlæggelser, at bo selvstændigt, at komme i gang med uddannelse eller arbejde og have et holdbart socialt netværk. Vi tilrettelægger et helstøbt behandlingsforløb i samarbejde med kommunerne og finder ud af, hvad der er behov for, for hver enkelte ung.