“Skotteruphus møder den unge, hvor den unge er i sit liv. ”

Nattevagt

Vi kan tilbyde nattevagt midlertidigt som en ydelse. Vi ønsker ikke, at nattevagten er en del af vores faste normering, da vi har erfaringer med, at det skaber et behov, som ikke var der til at starte med. Vi vil dog have muligheden for nattevagt som en del af vores tilbud, hvis de unge får et behov. Taksten for nattevagt er en fast pris, og den pris vil naturligvis kunne deles mellem to unge, hvis de begge har et behov. Unge med et eventuelt behov for nattevagt vil altid være bosiddende i Helsingør. Det vil aldrig blive aktuelt for unge, som bor i Espergærde, da de vil være så stabiliseret, at de ikke får behovet. Vi vil altid have de unge, som kan have eller få et eventuelt behov tæt på Spisehuset.