“Ser muligheden frem for begrænsningerne. ”

Egenbetaling

Egenbetalingen fastsættes individuelt, idet der tages hensyn til den visiterede persons personlige forhold. Der indgås en aftale mellem beboer, visiterende myndighed og Skotteruphus vedrørende betalingsgangen ved egenbetaling. Det er den visiterende kommune som har ansvaret for at den unge sættes i egenbetaling hvis dette skønnes.